MENU

Semua pemegang akaun Wang Amanah di bawah pentadbiran MDKT dikehendaki membuat tuntutan kembali Wang Amanah dalam tempoh Enam (6) bulan dari tarikh 23 Jun 2016 sebelum tindakan Perwartaan Wang Amanah dijalankan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pejabat Majlis Daerah Kota Tinggi di talian 07-8831004 / 07-8831129

Notis Pemberitahuan Wang Amanah