MENU

SAIPOL RAHMAN BIN HJ AMAT

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

Gred Jawatan          N52
Gred Hakiki N52
Tarikh Lahir  24 / 09 / 1977
Email saipol@mdkt.gov.my, saipolra@gmail.com
Kelulusan IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN), UNIVERSITI MALAYA
PRA-PERAKAUNAN, PUSAT ASASI SAINS, UNIVERSITI MALAYA
CHARTERED ACCOUNTANTS (MIA MEMBERSHIP: CA23096 – 01 JULAI 2004)

 

JABATAN PERNAH BERTUGAS

Bil Gelaran Jawatan Pejabat Tempoh
1.

Pegawai Kewangan W41

Pejabat Bendahari UTM, Skudai, Johor

Julai 2003
Hingga
Disember 2004

2.

Pegawai Tadbir Gred N41

Perbendaharaan Negeri Johor

1 Januari 2004
Hingga
28 Disember 2011

 

3. Pegawai Tadbir Gred N44 Perbendaharaan Negeri Johor

29 Disember 2011 Hingga
2 Jun 2013

 

4. Setiausaha 

Majlis Perbandaran Pasir Gudang  

2 Jun 2013
Hingga
30 Jun 2018

5. Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi 1 Julai 2018
Hingga
Kini