MENU

 

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang ke laman web rasmi Majlis Daerah Kota Tinggi (MDKT). Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran dengan terlancarnya laman web ini sebagai wadah terkini yang informatif dan interaktif untuk jalinan perhubungan MD Kota Tinggi dan pelanggannya.

Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap keselesaan dan kesejahteraan masyarakat, MD Kota Tinggi sentiasa berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan menyediakan perkhidmatan yang berkesan agar dapat menepati keperluan masyarakat setempat. Pihak MD Kota Tinggi juga akan berusaha sedaya upaya untuk mempertingkatkan keupayaan dan memperkayakan informasi berguna dalam portal rasmi ini dari semasa ke semasa.

Dalam usaha menyampaikan mutu perkhidmatan yang lebih baik, MD Kota Tinggi sentiasa berusaha untuk melaksanakan pembaharuan dan penambahbaikan selaras dengan kehendak Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor Darul Ta’zim yang bertemakan Maju Johor.

Akhir kata,  selamat melayari Portal Rasmi Majlis Daerah Kota Tinggi dan kami mengalu-alukan cadangan ataupun pandangan positif, kreatif dan konstruktif tuan-tuan dan puan-puan bagi penambahbaikan portal rasmi ini pada masa yang akan datang. 

Sekian Salam Hormat, Terima Kasih.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“SEDIA MEMBANTU MUDAH URUSAN”

Saya yang menjalankan amanah

 

MOHAMMAD NAZRUL BIN ABD RAHIM
Yang Dipertua
Majlis Daerah Kota Tinggi