MENU

 

YBG. ENCIK SAIPOL RAHMAN BIN HJ AMAT
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Salam Harapan Johor

Selamat Tahun Baru 2019, sesungguhnya Tahun 2018 adalah pengajaran kepada kita, sesungguhnya tahun 2018 adalah tahun penuh keinsafan kepada kita, tahun 2019 kita berdoa dan berusaha agar keajaiban dan lebih baik tercipta.

Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik dan kemakmuran kepada kita semua warga Kota Tinggi yang dikasihi.  Selamat datang dan terima kasih diucapkan kerana melayari laman sesawang www.mdkt.gov.my ini.   Selaku Yang Dipertua MD Kota Tinggi, saya merasa bangga dengan Kepesatan Teknologi maklumat dan Komunikasi (ICT) membolehkan MD Kota Tinggi menyalurkan maklumat dengan cepat untuk pengetahuan semua.  Bermula 1hb Julai 2018 saya diberikan tanggungjawab untuk menggalas legasi kecemerlangan pentadbiran ini dalam memberikan nilai perkhidmatan terbaik di setiap aspek kepada semua pemegang taruh (stakeholder) dan para pelanggan yang dihormati.

Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap keselesaan dan kesejahteraan masyarakat, MD Kota Tinggi sentiasa berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan menyediakan perkhidmatan yang berkesan agar dapat menepati keperluan masyarakat setempat. Selain kemudahan seperti ini, MD Kota Tinggi juga turut menyediakan saluran lain dalam penyampaian aduan melalui aplikasi Whatsapp, Facebook dan Twitter dan saya berharap dengan adanya kemudahan seperti ini, MD Kota Tinggi mampu untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan lebih cekap dan berkesan di samping dapat menyalurkan maklumat dengan tepat, cepat dan terkini dan dapat memastikan aduan pelanggan dipenuhi sepenuhnya.

Penggunaan teknologi mudah alih serta jaringan internet sebagai wadah penyelesaian urusan harian serta mendapatkan informasi semakin digemari, sejajar dengan perkembangan teknologi komunikasi masakini. Menelusuri realiti kaedah dan trend semasa, MD Kota Tinggi komited untuk menyediakan laman web yang mesra pengguna dengan kemudahan perkhidmatan atas talian yang cekap dan berkesan bagi memenuhi tuntutan semasa serta merakyatkan perkhidmatan awam.

Akhir kata saya mengucapkan ribuan terima kasih dan menyeru seluruh warga Kota Tinggi agar terus memberi sokongan kepada MD Kota Tinggi dan berganding bahu membangunkan Kota Tinggi serta dapat bersama-sama mengekalkan identiti Kota Tinggi sebagai Satu Daerah Pelancongan Bersejarah. 

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“SEDIA MEMBANTU MUDAH URUSAN”

Saya yang menjalankan amanah

 

SAIPOL RAHMAN BIN HJ AMAT
Yang Dipertua
Majlis Daerah Kota Tinggi