MENU

MUHAMAD NORASHID BIN AMIR

Setiausaha
Majlis Daerah Kota Tinggi

Alamat : Pejabat Majlis Daerah Kota Tinggi 
Jalan Padang, 
81900 Kota Tinggi,
Johor

Tel :078835 700
Faks : 078834 015
Emel : mdkt@mdkt.gov.my

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  Majlis Daerah Kota Tinggi.
  2. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan      keselamatan) adalah mencukupi.
  3. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT.
  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT.