MENU

Undang-undang Kecil

BIL NO. WARTA  TARIKH WARTA PERKARA
1 J.P.U.57. 25hb Oktober 2012

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

2 J.P.U.58. 25hb Oktober 2012

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

3 J.P.U.1. 18hb Januari 1996

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

4 J.P.U.48. 11hb September 2014

Akta Pengangkutan Jalan 1987

5 J.P.U.2. 07hb Januari 2016

Akta Kerajaan Tempatan 1976

6 J.P.U.59. 25hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

7 J.P.U.60. 25hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

8 J.P.U.61. 25hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

9 J.P.U.62. 25 hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

10 J.P.U.63. 25 hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

11 J.P.U.64. 25 hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

12 J.P.U.65. 25 hb Oktober 2012

Akta Kerajaan Tempatan 1976

13 J.P.U.13. 31hb Mac 2005

Akta Kerajaan Tempatan 1976

14 J.P.U.2. 1hb Mac 1982

Akta Kerajaan Tempatan 1976

15 J.P.U.46. 20hb Jun 1996

Akta Kerajaan Tempatan 1976

16 J.P.U.94. 11hb Oktober 1990

Akta Kerajaan Tempatan 1976

17 J.P.U.26. 28hb Mac 1991

Akta Kerajaan Tempatan 1976

18 J.P.U.4. 1998

Akta Kerajaan Tempatan 1976

19 J.P.U.25. 1hb Mac 1985

Akta Kerajaan Tempatan 1976

20 J.P.U.10. 15hb Februari 1990

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

21 J.P.U.31. 20hb Januari 2017

Akta Kerajaan Tempatan 1976

22 J.P.U.23. 1hb Januari 1982

Akta Kerajaan Tempatan 1976

23 J.P.U.6. 13 Januari 2022

Akta Kerajaan Tempatan 1976

24 J.P.U.7. 13 Januari 2022

Akta Kerajaan Tempatan 1976

 

Unit Undang-undang (Kemaskini : 18 Julai 2022)