MENU

Kadar Letak Kereta

Bahagian ‘F’
  F.1. Kadar Bayaran Letak Kereta yang dikenakan di bawah Seksyen  72 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) Majlis Daerah Kota Tinggi.

  Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat-tempat Letak Kereta) Majlis Daerah Kota Tinggi 2007 & 2008.

Jadual Pertama

Bil. Kawasan Bayaran Letak Kereta yang ditetapkan Jenis Tempat Letak Kereta Masa-masa dikawal
1. Jalan Abdullah 60 sen bagi setiap satu (1) jam atau 40 sen bagi setiap setengah (1/2) jam Sistem Letak Kereta Berkupon Sabtu hingga Khamis (8.00 pagi hingga 6.00 petang)
2. Jalan Ahmad Ujan
3. Jalan Ah Siang
4. Jalan Ibrahim
5. Jalan Jaafar
6. Jalan Jaya
7. Jalan Lombong
8. Jalan Mawai
9. Jalan Niaga (Pasar Awam) 60 sen bagi setiap satu (1) jam atau 40 sen bagi setiap setengah (1/2) jam Sistem Letak Kereta Berkupon Sabtu hingga Khamis (8.00 pagi hingga 6.00 petang)
10. Jalan Niaga Utama
11. Jalan Niaga Satu
12. Jalan Niaga Dua
13. Jalan Niaga Tiga
14. Jalan Niaga Empat
15. Jalan Niaga Lima
16. Jalan Niaga Enam
17. Jalan Niaga Tujuh
18. Jalan Niaga Lapan
19. Jalan Sungai Kemang
20. Jalan Tambatan
21. Jalan Toe Kwee Choo
22. Jalan Tepi Sungai
23. Jalan Yusof
24. Jalan Perhentian Teksi Lama
25. Jalan Perhentian Teksi Baru
26. Jalan Indah
27. Jalan Kerapu
28. Jalan Niaga (Gerai Setara)
  • 1