MENU

Kadar Cukai Harta 

Kadar Bayaran Cukai Harta Yang Akan Dikenakan Dan Dikuatkuasakan Oleh MDKT

Kod Kegunaan Kadar Cukai Harta
1 Perumahan 0.14%
2 Perumahan Kos Rendah 0.13%
3 Perumahan Rizab Melayu 0.08 %
4 Perdagangan 0.25 %
5 Perindustrian 0.40 %
6 Pertanian 0.10 %
7 Kampung Tradisional 0.05 %
8 Harta Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri/ Badan Berkanun  
  i.   Perumahan 0.14 %
  ii.  Perdagangan 0.25 %
  iii. Perindustrian   0.40 %
  • 1