MENU
BIL UNDANG-UNDANG KECIL NO/TARIKH WARTA T/KUATKUASA
1 Pasar (B.I) (B.M) J.P.U.6(7) – 21/1/1982 J.P.U.2 – 30/1/1986 1/1/1983 1/3/1982
2 Penjaja (B.I) (B.M) J.P.U.6(8) – 21/1/1982 J.P.U.23 – 24/4/1986 1/1/1983 1/1/1983
3 Mencegah Kekotoran (B.I) (B.M) J.PU.6(10) – 21/1/1982 J.PU.24 – 24/4/1986 1/1/1983 1/1/1983
4 Pelesenan Tred Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen (B.I) J.PU.6(6) – 21/1/1983 1/1/1983
5 Iklan (B.I) J.P.U.6(9) – 21/1/1982 1/1/1983
6 Mengkompaun Kesalahan (B.I) (B.M) J.P.U.27 – 28/3/1991 28/3/1991
7 Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut (B.I) (B.M) J.P.U.10 – 15/2/1990 15/2/1990
8 Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (B.I) (B.M) J.P.U.49 – 14/9/1989 14/9/1989
9 Pengendali Makanan (B.I) (B.M) J.P.U.12 – 31/1/1991 31/1/1991
10 Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (B.I) (B.M) J.P.U.25 – 24/4/1986 1/3/1985
11 Iklan Pilihanraya (B.I) (B.M) J.P.U.94 – 11/10/90 1/9/1990
12 Pelesenan Anjing (B.I) (B.M) J.P.U.4 – 13/2/1992 13/2/1990
13 Taman (B.I) (B.M) J.P.U.26 – 28/3/1991 28/3/1991
14 Haiwan Merayau (B.I) (B.M) J.P.U.46 – 20/6/1996 20/6/1996
15 Vandalisme (B.I) (B.M) J.P.U.66 – 4/12/2003 4/12/2003
16 Tandas (B.I) (B.M) J.P.U. 6 – 29/1/2004 29/1/2004
17 Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) 2003 (B.I) (B.M) J.P.U.54 – 25/9/2003 25/9/2003
18 Kerja Tanah, 1996 (B.I) (B.M) J. P. U. 1 – 18/1/1996 18/1/1996
19 Mengkompaun Kesalahan (Akta 133) 1995 (B.I) (B.M) J. P. U 82 - 21/12/1995
20 Mendapatkan Tunggakkan (B.I) (B.M) J.P.U. 1 3/2/05 3/2/2005
21 Pasar Malam / Sehari (B.I) (B.M) J. P. U. 13 31/3/2005 31/3/2005