MENU
ARKIB STATISTIK ATAS TALIAN 2022
BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. E-Khidmat 83 84 127 114 117 68 - - - - - - 593
2. OSC 17 6 6 13 3 7 - - - - - - 52
3. SISPAA 3 4 4 14 4 6 - - - - - - 35
4. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. JOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PBTPay 1 3 3 8 8 0 - - - - - - 23
  Jumlah 104 91 134 136 129 74 0 0 0 0 0 0 703

 

ARKIB STATISTIK ATAS TALIAN 2021
BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. OSC 11 1 6 13 3 1 5 4 5 5 23 18 95
2. SISPAA 3 1 1 2 1 1 1 4 3 5 2 1 25
3. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. JOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PBTPay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  Jumlah 11 1 6 13 3 1 5 4 5 5 26 18 123

 

ARKIB STATISTIK ATAS TALIAN 2020
BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. OSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SISPAA 39 51 30 2 1 2 3 2 1 7 2 6 146
3. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
4. JOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 39 51 30 2 1 2 3 2 1 7 2 6 146