MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

1.1 Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 4 Julai 2022)

BULAN BUTIRAN
SELESAI SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 4 4 0 100 %
FEBRUARI 4 4 0 100 %
MAC 7 7 0 100 %
APRIL 11 11 0 100 %
MEI 10 10 0 100 %
JUN 8 8 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0%
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 44 44 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

2.1 Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 13 Julai 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  DALAM PROSES PENCAPAIAN
JANUARI 133 133 0 100 %
FEBRUARI 132 132 0 100 %
MAC 134 134 0 100 %
APRIL 151 151 0 100 %
MEI 1791 1791 0 100 %
JUN 125 125 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 2466 2466 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

3.1 Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 13 Julai 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 54 54 0 100 %
FEBRUARI 45 45 0 100 %
MAC 89 89 0 100 %
APRIL 67 67 0 100 %
MEI 114 114 0 100 %
JUN 80 80 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 449 449 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan (Kemaskini : 4 Julai 2022)

BULAN  LESEN TIDAK BERISIKO

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 11 11 0 100 %
 FEBRUARI 12 12 0 100 %
 MAC 19 19 0 100 %
 APRIL 7 7 0 100 %
 MEI 13 13 0 100 %
 JUN 12 12 0 100%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 74 74 0 100 %

 

BULAN  LESEN BERISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 10 9 1 90%
 FEBRUARI 13 8 5 62%
 MAC 20 9 11 45%
 APRIL 15 3 12 20%
 MEI 4 1 3 25%
 JUN 6 0 6 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 68 30 38 44%

 

BULAN  LESEN BERISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 0%
 FEBRUARI 0 0 0 0%
 MAC 0 0 0 0%
 APRIL 0 0 0 0%
 MEI 0 0 0 0%
 JUN 0 0 0 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 0 0 0 0%

 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

5.1 Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC (Kemaskini : 13 Jun 2024)

 

Jenis 

Permohonan

Status Permohonan 

Januari - Mei 2024

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

18 5 (27.78%) 13 (72.22%)

Kebenaran Merancang

1

0 (0.00%)

1 (100.00%)

Pelan Kejuruteraan

13

0 (0.00%)

13 (100.00%)

Pelan Bangunan

14

2 (14.29%)

12 (85.71%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

JUMLAH

46

7 (15.22%)

39 (84.78%)

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

6.1 Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Unit Perhubungan Awam dan Korporat (Kemaskini : 28 Jun 2023)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 74 74 0 100 %
FEBRUARI 44 44 0 100 %
MAC 44 44 0 100 %
APRIL 35 35 0 100 %
MEI 27 27 0 100 %
JUN 30 30 0 100 %
JULAI 50 50 0 100 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 304 304 0 100 %