MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap

BULAN BUTIRAN
SELESAI SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 7 7 0 100 %
FEBRUARI 5 5 0 100 %
MAC 11 11 3 100 %
APRIL 10 10 2 100 %
MEI 13 13 0 100 %
JUN 2 2 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0%
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 48 48 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  DALAM PROSES PENCAPAIAN
JANUARI 197 197 0 100 %
FEBRUARI 137 137 0 100 %
MAC 96 96 0 100 %
APRIL 60 60 0 100 %
MEI 16 16 0 100 %
JUN 383 383 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 889 889 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 225 225 0 100 %
FEBRUARI 97 97 0 100 %
MAC 82 82 0 100 %
APRIL 77 77 0 100 %
MEI 64 64 0 100 %
JUN 33 33 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 578 578 0 100 %

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan

BULAN  LESEN 1 JAM

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 11 11 0 100 %
 FEBRUARI 12 12 0 100 %
 MAC 19 19 0 100 %
 APRIL 7 7 0 100 %
 MEI 13 13 0 100 %
 JUN 12 12 0 100%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 74 74 0 100 %

 

BULAN  RISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 10 9 1 90%
 FEBRUARI 13 8 5 62%
 MAC 20 9 11 45%
 APRIL 15 3 12 20%
 MEI 4 1 3 25%
 JUN 6 0 6 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 68 30 38 44%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 0%
 FEBRUARI 0 0 0 0%
 MAC 0 0 0 0%
 APRIL 0 0 0 0%
 MEI 0 0 0 0%
 JUN 0 0 0 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 0 0 0 0%

 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC

 

Jenis 

Permohonan

Status Permohonan 

Januari - September

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

26 2 24

Kebenaran Merancang

5

1

4

Pelan Kejuruteraan

8

1

7

Pelan Bangunan

5

4

1

CFO

0

0

0

JUMLAH

44

8

36

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 74 74 0 100 %
FEBRUARI 44 44 0 100 %
MAC 44 44 0 100 %
APRIL 35 35 0 100 %
MEI 27 27 0 100 %
JUN 30 30 0 100 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 254 254 0 100 %