MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap

BULAN BUTIRAN
SELESAI SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 28 28 0 100 %
FEBRUARI 12 12 0 100 %
MAC 18 15 3 83.33 %
APRIL 14 12 2 85.71 %
MEI 0 0 0 0 %
JUN 0 0 0 0 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0%
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 72 67 5 92.26 %
  • 1