MENU

 1. Menilai pegangan berkadar bagi maksud cukai taksiran harta
   
 2. Mengatur dan mengawal pelesenan premis, aktiviti peniaga dan aktiviti sosial
   
 3. Mengatur dan mengawal pembangunan, kemudahan awam dan kemudahan asas
   
 4. Mengatur, mengawal dan memperkemaskan perkhidmatan kebersihan alam sekitar
   
 5. Merancang dan melaksanakan pembangunan kawasan MDKT di dalam pelbagai aspek selaras dengan dasar dan strategi pembangunan