MENU

Pindah Milik Harta

PERMOHONAN PINDAH MILIK HARTA

 • Lengkapkan BORANG NOTIS JUALAN/PINDAHMILIK (BORANG I). Borang boleh didapati di Pejabat MDKT pada waktu pejabat atau muat turun dari Portal Majlis Daerah Kota Tinggi.
 • Permohonan perlulah disertakan dokumen-dokumen berikut
  1. 1 salinan Resit Cukai Harta terkini yang telah dibayar,
  2. 1 salinan Geran/Surat Hakmilik Sementara dengan nama pemilik terkini.  Jika tiada, sila  sertakan Hakmilik Sementara pemilik asal,   Borang 14A berserta salinan Resit Perserahan Pejabat Tanah, atau;
  3. Jika harta STRATA (Rumah Pangsa /Kondominium), 1 salinan Surat Hakmilik Strata atau 1 salinan Perjanjian Jualbeli,
  4. 1 salinan Kad Pengenalan (K/P) bagi setiap pemilik atau Borang 9/13 bagi syarikat,
  5. Bayaran pendaftaran RM50.00 untuk satu transaksi pindahmilik. Bayaran menggunakan cek / wang pos hendaklah dibuat atas nama

‘Majlis Daerah Kota Tinggi'

 • BORANG I yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Pejabat MDKT atau diposkan ke alamat seperti di bawah :
   

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
JALAN PADANG,
81900 KOTA TINGGI
JOHOR
07-8831004
www.mdkt.gov.my

 

Perhatian : ANDA BOLEH DIDENDA TIDAK LEBIH DARIPADA RM2,000 ATAU PENJARA TIDAK LEBIH 6 BULAN ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI JIKA TIDAK ATAU GAGAL MENDAFTAR NOTIS JUALAN/PINDAHMILIK HARTA ANDA DI BAWAH SEKSYEN 160, AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)