MENU
Bank / Agensi Perbankan Internet Kaunter
MBB

www.maybank2u.com.my

Pilih Pembayar - Majlis Daerah Kota Tinggi, 

Jumlah : Jumlah yang perlu dibayar

No Akaun : Sila masukkan no cukai, no kompaun atau no plate yang hendak dibayar.

No Telefon : No telefon pembayar

Tarikh Kuat Kuasa : Tarikh bayaran

x

 

www.irakyat.com.my

 

www.mybsn.com.my

Jompay www.jompay.com.my
Biller Code : 64386
Ref-1 : No Akaun
Ref-2 : No Telefon
x
Payquick

 

Kiosk Pay Quik - 40 lokasi kiosk Negeri Johor
Semakan dan Bayaran
Cukai / Kompaun

www.payquik.my