MENU

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) 

Tuan/Puan,

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM bagi Tahun 2018 boleh dijawab di sini.

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di JANM yang memberikan perkhidmatan kepada Tuan/Puan. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan JANM, Tuan/Puan diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur.

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara ini boleh diajukan kepada Jabatan Khidmat Pengurusan melalui e-mel mdkt@mdkt.gov.my atau talian 07-8835700 / 07-8831004.

Sekian, terima kasih.