MENU

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung tahap pengamalan nilai-nilai murni di jabatan/agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada tuan/puan. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan/agensi ini, sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda. Maklum balas yang diberikan adalah SULIT.

 

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM boleh dijawab di sini. 

 

 

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara ini boleh diajukan kepada Jabatan Khidmat Pengurusan melalui e-mel mdkt@mdkt.gov.my atau talian 07-8835700 / 07-8831004.