MENU

Tuan/Puan adalah sangat dialu-alukan untuk menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan salah laku seperti rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa atau kesalahan tatatertib yang melibatkan anggota pekerja Majlis Daerah Kota Tinggi. Aduan anda akan membantu untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di organisasi ini.

NOTA:

  • Maklumat peribadi dan aduan yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah  Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010(Akta 711).