MENU

Operasi penyerahan Notis Tuntutan tunggakan caj penyenggaran ini dilaksanakan oleh Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) bersama Jabatan Penguatkuasaan Majlis Daerah Kota Tinggi di iringi oleh Badan Pengurusan Bersama (JMB) PTD30144, Rumah Pangsa Kos Rendah Taman Medan Jaya, Kota Tinggi.

Seksyen 52(1) Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

"Adalah menjadi tanggungjawab pemilik petak strata untuk menjelaskan bayaran caj penyenggaraan kepada pihak Badan Pengurusan Bersama (JMB) supaya skim strata ini dapat diurustadbir oleh pihak JMB dengan baik dan sempurna"