MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 5 5 0 100 %
FEBRUARI 20 20 0 100 %
MAC 11 10 1 90.91 %
APRIL 9 9 0 100 %
MEI 12 10 2 83.33 %
JUN 6 5 1 83.33 %
JULAI 12 10 2 83.33 %
OGOS 31 28 3 90.32 %
SEPT 13 12 1 100 %
OKT 7 7 0 92.31 %
NOV 6 5 1 83.33 %
DIS 36 32 4 88.89 %
JUMLAH 168 153 15 91.07 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  DALAM PROSES PENCAPAIAN
JANUARI 122 122 0 100 %
FEBRUARI 178 178 0 100 %
MAC 18 18 0 100 %
APRIL 72 72 0 100 %
MEI 98 98 0 100 %
JUN 40 40 0 100 %
JULAI 27 27 0 100 %
OGOS 45 45 0 100 %
SEPT 12 12 0 100 %
OKT 19 19 0 100 %
NOV 80 80 0 100 %
DIS 52 52 0 100 %
JUMLAH 763 763 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 30 30 0 100 %
FEBRUARI 49 49 0 100 %
MAC 97 97 0 100 %
APRIL 76 76 0 100 %
MEI 46 46 0 100 %
JUN 21 21 0 100 %
JULAI 18 18 0 100 %
OGOS 54 54 0 100 %
SEPT 71 71 0 100 %
OKT 41 41 0 100 %
NOV 65 65 0 100 %
DIS 48 48 0 100 %
JUMLAH 616 616 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) 2017 diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan

BULAN  LESEN 1 JAM

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 38 36 2 -
 FEBRUARI 14 14 0 -
 MAC 30 29 1 -
 APRIL 88 76 12 -
 MEI 26 26 0 -
 JUN 11 11 0 -
 JULAI 17 17 0 -
 OGOS 24 24 0 -
 SEPTEMBER 18 18 0 -
 OKTOBER 18 18 0 -
 NOVEMBER 5 5 0 -
 DISEMBER 5 5 0 -
 JUMLAH 294 279 15 -

 

BULAN  RISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 3 3 0 -
 FEBRUARI 21 18 3 -
 MAC 5 0 5 -
 APRIL 25 17 8 -
 MEI 10 5 5 -
 JUN 5 5 0 -
 JULAI 13 6 7 -
 OGOS 12 2 10 -
 SEPTEMBER 2 2 0 -
 OKTOBER 0 0 0 -
 NOVEMBER 3 2 1 -
 DISEMBER 3 2 1 -
 JUMLAH 102 62 40 -

 

BULAN  RISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 -
 FEBRUARI 0 0 0 -
 MAC 0 0 0 -
 APRIL 0 0 0 -
 MEI 0 0 0 -
 JUN 0 0 0 -
 JULAI 0 0 0 -
 OGOS 0 0 0 -
 SEPTEMBER 0 0 0 -
 OKTOBER 0 0 0 -
 NOVEMBER 0 0 0 -
 DISEMBER 0 0 0 -
 JUMLAH 0 0 0 -

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC

 

Jenis 

Permohonan

Status 

Permohonan Tahun 2017

Januari - Disember

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

64 3 61

Kebenaran Merancang

5

0

5

Pelan Kejuruteraan

11

0

11

Pelan Bangunan

11

0

11

CFO

0

0

0

JUMLAH

55

4

51

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat

TAHUN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
2017 445 445 0 100 %
JUMLAH 445 445 0 100 %