MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2020

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 31 Januari 2021)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 5 5 0 100 %
FEBRUARI 20 19 1 95 %
MAC 4 4 0 100 %
APRIL 0 0 0 0 %
MEI 8 8 0 100 %
JUN 4 4 0 100 %
JULAI 8 8 0 100 %
OGOS 10 10 0 100 %
SEPT 10 10 0 100 %
OKT 15 15 0 100 %
NOV 11 11 0 100 %
DIS 29 29 0 100 %
JUMLAH 124 123 1 99 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2021)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  DALAM PROSES PENCAPAIAN
JANUARI 85 85 0 100 %
FEBRUARI 363 363 0 100 %
MAC 21 21 0 100 %
APRIL 28 28 0 100 %
MEI 30 30 0 100 %
JUN 61 61 0 100 %
JULAI 87 87 0 100 %
OGOS 133 133 0 100 %
SEPT 104 104 0 100 %
OKT 742 742 0 100 %
NOV 50 50 0 100 %
DIS 140 140 0 100 %
JUMLAH 1844 1844 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2021)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 51 51 0 100 %
FEBRUARI 68 68 0 100 %
MAC 27 27 0 100 %
APRIL 0 0 0 100 %
MEI 25 25 0 100 %
JUN 58 58 0 100 %
JULAI 45 45 0 100 %
OGOS 68 68 0 100 %
SEPT 804 804 0 100 %
OKT 113 113 0 100 %
NOV 60 60 0 100 %
DIS 363 363 0 100 %
JUMLAH 1682 1682 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) 2017 diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan

BULAN  LESEN 1 JAM

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 14 11 3 100%
 FEBRUARI 10 10 0 100%
 MAC 18 18 0 100%
 APRIL 11 11 0 100%
 MEI 17 17 0 100%
 JUN 14 14 0 100%
 JULAI 11 11 0 100%
 OGOS 12 12 0 67%
 SEPTEMBER 10 10 0 100%
 OKTOBER 10 10 0 100%
 NOVEMBER 2 2 0 100%
 DISEMBER 5 5 0 100%
 JUMLAH 134 131 3 98%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 14 13 1 93%
 FEBRUARI 12 11 1 92%
 MAC 16 15 1 94%
 APRIL 10 9 1 90%
 MEI 18 17 1 94%
 JUN 14 13 1 93%
 JULAI 8 6 2 75%
 OGOS 5 3 2 75%
 SEPTEMBER 5 3 2 60%
 OKTOBER 11 7 4 64%
 NOVEMBER 6 5 1 83%
 DISEMBER 7 2 5 29%
 JUMLAH 130 106 24 82%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 0%
 FEBRUARI 0 0 0 0%
 MAC 0 0 0 0%
 APRIL 0 0 0 0%
 MEI 0 0 0 0%
 JUN 0 0 0 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 0 0 0 0%

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC

 

Jenis 

Permohonan

Status Permohonan 

Januari - Disember

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

48 1 47

Kebenaran Merancang

9

0

9

Pelan Kejuruteraan

14

0

14

Pelan Bangunan

8

0

8

CFO

0

0

0

JUMLAH

79

1

78

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat

TAHUN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
2020 521 521 0 100 %
JUMLAH 521 521 0 100 %