MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan 1

Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan

1.1 Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 31 Januari 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 14 HARI SELESAI MELEBIHI 14 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 5 5 0 100 %
FEBRUARI 20 19 1 95 %
MAC 4 4 0 100 %
APRIL 0 0 0 0 %
MEI 8 8 0 100 %
JUN 4 4 0 100 %
JULAI 3 3 0 100 %
OGOS 16 16 0 100 %
SEPT 0 0 0 100 %
OKT 13 13 0 100 %
NOV 16 16 0 100 %
DIS 19 19 0 100 %
JUMLAH 108 107 1 99 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 2

Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

2.1 Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  DALAM PROSES PENCAPAIAN
JANUARI 197 197 0 100 %
FEBRUARI 137 137 0 100 %
MAC 96 96 0 100 %
APRIL 60 60 0 100 %
MEI 16 16 0 100 %
JUN 383 383 0 100 %
JULAI 119 119 0 100 %
OGOS 116 116 0 100 %
SEPT 157 157 0 100 %
OKT 108 108 0 100 %
NOV 132 132 0 100 %
DIS 117 117 0 100 %
JUMLAH 1638 1638 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

3.1 Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 225 225 0 100 %
FEBRUARI 97 97 0 100 %
MAC 82 82 0 100 %
APRIL 77 77 0 100 %
MEI 64 64 0 100 %
JUN 33 33 0 100 %
JULAI 46 46 0 100 %
OGOS 20 20 0 100 %
SEPT 49 49 0 100 %
OKT 81 81 0 100 %
NOV 54 54 0 100 %
DIS 136 136 0 100 %
JUMLAH 964 964 0 100 %

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan (Kemaskini : 31 Januari 2022)

BULAN  LESEN TIDAK BERISIKO

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 3 3 0 100%
 FEBRUARI 8 8 0 100%
 MAC 10 10 0 100%
 APRIL 15 15 0 100%
 MEI 1 1 0 100%
 JUN 3 3 0 100%
 JULAI 10 10 0 100%
 OGOS 5 5 0 67%
 SEPTEMBER 11 11 0 100%
 OKTOBER 9 9 0 100%
 NOVEMBER 21 21 0 100%
 DISEMBER 9 9 0 100%
 JUMLAH 105 105 0 100%

 

BULAN  LESEN BERISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 8 3 5 38%
 FEBRUARI 8 6 2 75%
 MAC 10 7 3 70%
 APRIL 9 1 8 11%
 MEI 4 1 3 25%
 JUN 9 4 5 44%
 JULAI 2 2 0 100%
 OGOS 2 1 1 50%
 SEPTEMBER 12 11 1 92%
 OKTOBER 8 6 2 75%
 NOVEMBER 11 8 3 73%
 DISEMBER 12 9 3 75%
 JUMLAH 95 59 36 62%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 0%
 FEBRUARI 0 0 0 0%
 MAC 0 0 0 0%
 APRIL 0 0 0 0%
 MEI 0 0 0 0%
 JUN 0 0 0 0%
 JULAI 0 0 0 0%
 OGOS 0 0 0 0%
 SEPTEMBER 0 0 0 0%
 OKTOBER 0 0 0 0%
 NOVEMBER 0 0 0 0%
 DISEMBER 0 0 0 0%
 JUMLAH 0 0 0 0%

<--pagebreak-->

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

5.1 Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC (Kemaskini : 31 Januari 2022)

 

Jenis 

Permohonan

Status Permohonan 

Januari - Disember

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

57 0 57

Kebenaran Merancang

6

0

6

Pelan Kejuruteraan

18

0

18

Pelan Bangunan

14

0

14

CFO

0

0

0

JUMLAH

95

0

95

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

6.1 Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat (Kemaskini : 31 Januari 2022)

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 61 61 0 100 %
FEBRUARI 59 59 0 100 %
MAC 33 33 0 100 %
APRIL 52 52 0 100 %
MEI 36 36 0 100 %
JUN 13 13 0 100 %
JULAI 17 17 0 100 %
OGOS 32 32 0 100 %
SEPT 47 47 0 100 %
OKT 37 37 0 100 %
NOV 32 32 0 100 %
DIS 33 33 0 100 %
JUMLAH 452 452 0

100 %