MENU

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) adalah inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam (2010) oleh pihak MAMPU yang mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam. Disamping membina cetusan idea kretiviti dan inovasi dikalangan warga dalam membudayakan kecemerlangan sesebuah organisasi.

VISI 

Untuk mewujudkan ekosistem yang hijau dan kondusif di persekitaran kerja

MISI

Mengukuhkan Ssistem budaya kerja yang selamat, bersih, berdisplin, kemas dan selesa dengan melaksanakan amalan ekosistem yang kondusif dikalangan warga Majlis Daerah Kota Tinggi.

POLISI

EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang kondusif, bersih dan hijau

SLOGAN 

BERSIH, HIJAU DAN KONDUSIF