MENU

Peta-peta adalah salah satu usaha MDKT untuk mewujudkan masyarakat pintar melalui perkongsian maklumat geografi dengan orang awam dan menyahut seruan kerajaan negeri ke atas program Digital Johor

Disamping itu, ianya dapat meningkatkan produkiviti kakitangan melalui capaian maklumat yang dapat diakses menggunakan perkakasan pintar secara atas talian (online). 

Peta Butiran
Peta Mukim Daerah Kota Tinggi
GIS Kawasan Zon Ahli Majlis

Peta GIS Kawasan Ahli Majlis 

<<< Manual Penggunaan Peta GIS Kawasan Ahli Majlis MDKT menggunakan Smart Phone>>>

Peta Tandas Awam Majlis Daerah Kota Tinggi
Peta Permit Tutup Jalan Majlis Daerah Kota Tinggi

 

Penafian

Usaha yang terbaik telah diberi oleh MDKT dalam memastikan kesahihan data. Semua maklumat yang dipaparkan dalam Peta GIS Kawasan Ahli Majlis adalah untuk rujukan semata-mata. Maklumat ini adalah tidak sah untuk digunakan dalam apa-apa perkara melibatkan transaksi, perundangan atau kegunaan rasmi melibatkan mana-mana pihak.

Segala pengesahan dan pemilikan maklumat adalah tertakluk kepada dasar pemilikan maklumat MDKT dan Jabatan/agensi yang terbabit.