MENU

Syarat Penyewaan Gerai / Harta Milik Majlis Daerah Kota Tinggi

1. Pemohon hendaklah berusia 18 tahun dan keatas.

2. Pemohon mestilah seorang warganegara Malaysia.

3. Pemohon yang bermastautin dalam Daerah Kota Tinggi adalah diberi keutamaan

4. Pihak MDKT berhak untuk menolak permohonan sekiranya pemohon memberi keterangan palsu.

5. Calon penyewa dari Penjawat Awam hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Jabatan berkaitan untuk menjalankan perniagaan.

Iklan Tawaran Penyewaan Gerai / Harta Milik Majlis Daerah Kota Tinggi

<<< PDF iconIklan Sewaan - Kemaskini 3 Oktober 2018>>> 

<<< Muat turun Boran Permohonan Sewa Gerai / Harta MDKT >>>