MENU
BIL PIAGAM PELANGGAN
1 Bil cukai harta akan disampaikan kepada pemilik pegangan tidak lewat dari 15 Februari dan 15 Ogos pada setiap tahun
2 Pembaharuan semua lesen-lesen yang mematuhi semua syarat akan diselesaikan dalam masa tidak melebihi 30 minit
3 Permohonan untuk kelulusan ubah / tambah bangunan akan diluluskan dalam tempoh 14 hari dengan syarat mematuhi kehendak-kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL)
4 Aduan pelanggan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja dan akan diselesaikan selewat-lewatnya 14 hari selepas menerimanya, sekiranya tidak melibatkan kos yang tinggi. 
5 Permohonan untuk kelulusan pelan bangunan akan diluluskan dalam tempoh 51 hari dengan syarat ianya mematuhi semua kehendak jabatan terlibat dan disertakan dengan dokumen yang lengkap