MENU

EKSA yang telah diperkenalkan mulai Januari 2014 adalah penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam merupakan salah satu inisiatif kearah peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan. Langkah penjenamaan semula ini sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa yang sentiasa menekankan peningkatan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/ agensi sektor awam.

Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA adalah berteraskan Amalan 5S (Sisih, Susun, Sapu, dan Seragam Amal) dan ditambah baik dengan penambahan beberapa elemen-elemen baharu :

 • Imej Korporat
 • Kreativiti dan Inovasi
 • Amalan Hijau
 • Persekitaran Kondusif dan
 • Kepelbagai Agensi

DASAR

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat.

OBJEKTIF 

 • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, bersih, sistematik dan selamat.
 • Memperkasa disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga kerja.
 • Memberi ciri-ciri nilai tambah kepada imej korporat Majlis Daerah Kota Tinggi secara keseluruhan
 • Memperkukuhkan sistem pengurusan kualiti Majlis Daerah Kota Tinggi berasaskan standard ISO 9001:2015

VISI 

Untuk mewujudkan ekosistem yang hijau dan kondusif di persekitaran kerja

MISI

Mengukuhkan Ssistem budaya kerja yang selamat, bersih, berdisplin, kemas dan selesa dengan melaksanakan amalan ekosistem yang kondusif dikalangan warga Majlis Daerah Kota Tinggi.

POLISI

EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang kondusif, bersih dan hijau

JAWATANKUASA EKSA 

 • Jawatankuasa Induk
 • Jawatankuasa Promosi
 • Jawatankuasa Latihan
 • Jawatankuasa Audit

<<< PDF iconGaris Panduan EKSA >>>

<<< PDF iconJom Gotong Royong Perdana EKSA >>>

<<<PDF iconBanting Jom Gotong Royong Perdana EKSA>>>

<<<PDF iconLabel Kabinet EKSA>>>