MENU

Yang Dipertua

FIZWAN BIN DATO' HJ MOHD RASHIDI

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

Gred Jawatan          N48
Tarikh Sandang  01 / 12 / 2014
Tarikh Lahir  19 / 03 / 1976
Tarikh Lantik Pertama  16 / 01 / 2002
Tarikh Lantik PTNJ  16 / 01 / 2002
Gred Hakiki  N44
Tarikh Bersara Wajib 19 / 03 / 2036
Kelulusan              

Sarjana Muda Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

JABATAN PERNAH BERTUGAS

Bil Gelaran Jawatan Pejabat Tempoh
1. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Muar 16.01.2002 - 31.05.2004
2. Pegawai Khas Kepada YB Setiausaha Kerajaan Johor Pejabat SUK Johor 01.06.2004 - 31.12.2004
3. Penolong Setiausaha Pejabat SUKJ (BPSM) 01.01.2005 - 04.09.2005
4. Setiausaha Pembangunan kepada YAB. Menteri Besar Pejabat Menteri Besar Johor 05.09.2005 - 31.01.2007
5. Penolong Pengarah (Audit Pengurusan) Pejabat Tanah dan Galian Johor 01.02.2007 - 31.05.2011
6. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) Pejabat Daerah Kota TInggi 01.06.2011 - 30.11.2014
7. Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi 01.12.2014 - Kini

 

MAKLUMAT KELUARGA

Isteri  Nur Azmah binti Dato' Hj Mohd Naim
Eksekutif IRDA
Anak           4 Orang