MENU
  BULAN/ TAHUN 2012  KATEGORI KELULUSAN LESEN
TIDAK BERISIKO BERISIKO
(TAHAP 1)
BERISIKO
(TAHAP 2)
S/U (IKLAN)
  JUMLAH
 JANUARI 82 22 2 3 109
 FEBRUARI 19 27 0 8 54
 MAC 45 27 6 4 82
 APRIL 41 26 4 4 75
 MEI 23 30 - 4 57
 JUN 21 28 12 2 63
 JULAI 38 10 - 8 56
 OGOS 8 2 - 5 15
 SEPTEMBER 7 15 - 1 23
 OKTOBER 23 10 - 2 35
 NOVEMBER 14 33 2 2 51
 DISEMBER 1 1 6 - 8
 JUMLAH 322 231 32 43 628

 

Catatan :

Berisiko ( Tahap 1)Lesen yang diluluskan dalam masa 24 jam (Tahun 2012)
Berisiko ( Tahap 2)Lesen yang diluluskan melalui keputusan mesyuarat (2012)
S/U (Iklan)Lesen Papan Iklan yang diluluskan segera oleh Setiausaha MDKT

** Disediakan oleh Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan Majlis Daerah Kota Tinggi