MENU

PERATURAN / UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
2. Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDKT) 1981
3. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MDKT) Kerajaan Tempatan 1987
4. Undang-undang Mencegah Kekotoran (MDKT) 1981
5. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDKT) 1985
6. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (MDKT) 1987
7. Undang-undang Kecil Iklan (MDKT) 1981
8. Undang-undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (MDKT) 1987